Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ eLIBRARY.ru, Google Scholar, BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.
Мови публікацій - українська, російська, англійська

У збірнику “Вісник “КПІ”. Серія приладобудування” публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері приладобудування, загальних проблем науки та інженерії приладобудування.

Збірник наукових праць містить результати досліджень у царині проблем створення засад сучасного приладобудування широкого спектру застосування, технологічних процесів прецизійної обробки матеріалів, інтелектуалізації виробництва.Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, магістрів з фаху приладобудування.

Метою збірника є розвиток теоретичної бази точного приладобудування, поширення спілкування фахівців, знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем, полеміка з питань приладобудування, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, надання поточної інформації про можливі конференції, семінари, виставки тощо.

Тематичні розділи

  • Теорія та практика сучасного прецизійного приладобудування
  • Теорія та практика навігаційних приладів і систем
  • Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів
  • Контроль і діагностика процесів та систем в приладобудуванні
  • Аналітичне та екологічне приладобудування
  • Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем
  • Високоефективні технологічні процеси в приладобудуванні
  • Автоматизація та інтелектуалізація приладобудування
  • Прилади і системи біомедичних технологій
  • Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем приладобудування
03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, корп.1, ПБФ, 1720 Телефон: +38 044 2048302 Email: t.klochko@kpi.ua
Спеціальності : 
151
152
153
173
Категорія: 
Б
Галузь: 
технічні