Вісник НТУУ "КПІ". Серія Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Розділи:

  • Політологія
  • Соціологія
  • Право
  • Соціальна робота
03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп.7, к. 506 (соціологія, політологія та соціальна робота) Київ, вул. Борщагівська 124, корп. 19, к. 322 (право)
Галузь: 
соціологічні
юридичні