Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування

Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія машинобудування" є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.

Для вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №17906-6756ПР від 17.05.2011р

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 06.11.2014 року № 1279 збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України.
Заснований в 1964 р
Періодичність: 3 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька (змішаними мовами)

Архів до 2014 року - http://visnyk-mmi.kpi.ua

03056, Україна м.Київ, НТУУ "КПІ" проспект Перемоги, 37, 1 корпус кім. 254 тел. 044 454-95-37 Email: mmi_2@ukr.net ISSN 2409-5966 (Online) ISSN 2305-9001 (Print)