Збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства"

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» засновано в 2003 році. Він є рецензованим відкритого доступу виданням. 2003. Періодичність: щоквартальна. Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Збірник має Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.

Тематичні розділи

  • Технологічні процеси
  • Машини і автоматизовані комплекси
  • Інформаційні технології
  • Поліграфічні матеріали
  • Менеджмент виробництва
  • Видавнича справа та редагування
  • Соціальні комунікації
  • Книгознавство
  • Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, Web-дизайн)
  • Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Наказом МОН України № 374 від 13 березня 2017 р.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика.

Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 03056, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус №8, кім. 82, ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського Телефон: 38 044 204 84 23 Email: ttdruk.vpi@kpi.ua
Спеціальності : 
061
Категорія: 
Б
Галузь: 
філологічні