ФММ

Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління"

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми економіки і управління" призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління" ENG

 URL: ? 
Про журнал
Збірник наукових праць молодих вчених. Містить неукові праці магістрів та бакалаврів, які здійснювали підготовку в 2007/2008 навчальному році на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету Україні «Київський політехнічний інститут», підготовлені у співавторстві з науковими керівниками. Для студентів, викладачів, аспірантів, науковців.
Редакційна колегія

Подписка на RSS - ФММ