Управління

Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління"

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми економіки і управління" призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління" ENG

 URL: ? 
Про журнал
Збірник наукових праць молодих вчених. Містить неукові праці магістрів та бакалаврів, які здійснювали підготовку в 2007/2008 навчальному році на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету Україні «Київський політехнічний інститут», підготовлені у співавторстві з науковими керівниками. Для студентів, викладачів, аспірантів, науковців.
Редакційна колегія

Адаптивные Системы Автоматического Управления

URL: http://asac.kpi.ua/
Название: Межведомственный научно-технический сборник "Адаптивные Системы Автоматического Управления».
  О журнале: Печатное издание «Адаптивные Системы Автоматического Управления. Межведомственный научно-технический сборник »печатается 2 раза в год.
Требования к статьям: В печать принимаются статьи на украинском, русском или английском языках. Статья должна быть представлена: 

Вестник НТУУ “КПИ” Информатика, управление и вычислительная техника

URL: http://it-visnyk.kpi.ua/
О журнале. 
Проблематика: Освещение результатов исследований по созданию компонентов вычислительных и информационных систем и комплексов, устройств автоматики и передачи данных, систем автоматизации программирования, контроля и диагностики, искусственного интеллекта.
Для аспирантов, студентов, специалистов по вычислительной техники, систем управления, автоматизации программирования, искусственного интеллекта и других информационно-вычислительных систем.
ISSN: 0201-744 Х 0135-1729

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка орієнтовано на висвітлення результатів досліджень із створення компонен­тів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем авто­матизації програмування, контролю й діагностики, штучно­го інтелекту.

Подписка на RSS - Управління