Журнал

Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Вісник НТУУ "КПІ". "Філософія. Психологія. Педагогіка" публікує наукові праці українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти з метою висвітлення результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.

Information and Telecommunication Sciences

Міжнародний журнал "Information and Telecommunication Sciences" ("Інформаційно-телекомунікаційні науки"), засновано Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" в 2009 році. До редколегії журналу увійшли відомі фахівці та науковці з України, Білорусі, Німеччини, США.

Тематичні напрями:

Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології"

1. Про журнал

Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

2. Правила оформлення статей для журналу

 1. Cтаття з анотаціями подається у двох варіантах: 

Международный научно-технический журнал "Системные исследования и информационные технологии"

 (перевод при создании сайта)

URL: http://journal.iasa.kpi.ua

О журнале
Журнал публикует работы теоретического и прикладного характера в широком спектре проблем, связанных с системными исследованиями и информационными технологиями.
Правила оформления статей для журнала
1. Статья с аннотациями подается в двух вариантах:
• для рецензирования и редакционной работы (печатается через 1,5 интервала на бумаге формата А4 в двух экз., Размер шрифта 12 пт.)

System Research and Information Technology

URL: http://journal.iasa.kpi.ua/

About this journal: The Institute for Applied System Analysis of the National academy of sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Sciences of Ukraine is published of the international scientific and technical journal
«System research and information technologies».
The Journal is printing works of a theoretical and applied character on a wide spectrum of problems, connected with system researches and information technologies.

Страницы

Подписка на RSS - Журнал