Біомедична інженерія і технологія

http://biomedtech.kpi.ua/

Тематика журналу: проблеми ефективності, безпечності і якості охорони здоров’я, відродження вітчизняного виробництва медичної техніки і біоматеріалів, створення найсучасніших медикоінженерних і біоінженерних технологій на засадах трансляційної медицини.

ISSN(Print): 2617-8974
ISSN(Online): 2707-8434

Головний редактор: Максименко Віталій Борисович, Цехмістер Ярослав Володимирович

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" Редактор: Овчаренко Наталія Володимирівна Телефон: 066-252-82-24 Email: biomedtechnolog@gmail.com
Спеціальності : 
122
163
Категорія: 
Б