Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні"

URL: http://pnzzi.kpi.ua/

Про журнал:
ISSN 2074-9481. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”. Науково-технічний збірник. Заснований у 2000 р.
Цей збірник має міжгалузевий характер видання та за встановленою тематичною спрямованістю відноситься одночасно до трьох галузей науки: технічних, юридичних та національної безпеки.

Редакційна колегія:
  Редактор: Найденко Віктор Іванович - НТУУ «КПІ» проф. д. ф.-м. н. Заступники редактора: Тарасенко Володимир Петрович - НТУУ «КПІ» зав. каф., д. т. н., проф.; Голосніченко Іван Пантелійович - НТУУ «КПІ» зав. каф., д. ю. н., проф.; Скрипник Леонід Васильович - НТУУ «КПІ» зав.каф., д. т. н., проф.; Сигаєв Олександр Леонідович - НТУУ «КПІ» доцент, к. т. н.Члени редколегії: Архіпов Олександр Євгенійович - НТУУ «КПІ» проф., д. т. н.; Володарський Євген Тимофійович - НТУУ «КПІ» проф., д. т. н.; Воронов Сергій Олександрович - НТУУ «КПІ» заст. проректора, д. т. н., проф.; Горбенко Іван Дмитрович - ХНУРЕ зав. каф., д. т. н., проф; Зіньковський Юрій Францевич - НТУУ «КПІ» зав. каф., д. т. н., проф.; Калюжний Ростислав Андрійович - Київський національний університет Внутрішніх справ, нач. каф., д. т. н., проф.;  Ковальчук Людмила Василівна - НТУУ «КПІ» проф., д. т. н.; Лук’янчиков Євген Дмитрович -  НТУУ «КПІ» проф., д. ю. н.; Нижник Ніна Ромінівна - Інститут законодавства при Верховній Раді України, зав. відд., д. ю. н ., проф.; Новіков Олексій Миколайович - НТУУ «КПІ» директор інституту, д. т. н., проф.; Олексійчук Атон Миколайович - НТУУ «КПІ» проф., д. т. н.; Осадчий Володимир Іванович - НТУУ «КПІ» проф., д. ю. н.; Савчук Михайло Миколайович - НТУУ «КПІ»  зав. каф., д. ф. м. н.; Сігайов Андрій Олександрович - НТУУ «КПІ» проф., д. е. н.; Скулиш Евген Деонізійович - Національна Академія СБУ ректор, к. ю. н., доцент; Цимбалюк Віталій Степанович -  Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного Авіаційного університету ст. наук. співр., к. ю. н., проф.; Швець Микола Якович - Академія правових наук   директор науково-дослідного центру д. е. н., проф.

Адреса редакції:
вул. Політехнічна, 12, оф. 406, Київ, Україна, 03056, тел.: (044) 406-83-85, E-mail: pmi@tesis.kiev.ua