Новітня освіта (Advanced Education)

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2013

Галузь та проблематика: проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні іноземної мови, підготовка та навчання викладачів іноземної мови, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: ESCI (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI.

Періодичність: 2 випуска на рік.

Мова видання: англійська

Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського », факультет лінгвістики, корпус 7, кімн.27 Телефон: +38 044 204 85 37 Email: ae.fl.kpi@gmail.com
Спеціальності : 
011
035
Категорія: 
А
Галузь: 
педагогічні