Сторінки історії

Фахове видання “Сторінки Історії” створено для публікації наукових розвідок, присвячених малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахових науковців та усіх, хто цікавиться історією України.

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Періодичність: Двічі на рік

Видання входить у такі наукометричні бази: DOAJ, CiteFactor, РІНЦ, EBSCO, IndexCopernicus, WoS

Мова видання: Українська, російська, англійська

Засновники: Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Тематика: малодосліджені проблеми громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.
Головний редактор: Костилєва Світлана Олександрівна

03056, Київ, пр.Перемоги 37, кафедра історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Email: ant_kiz@ukr.net
Спеціальності : 
032
Категорія: 
А
Галузь: 
історичні