Advanced Linguistics

http://al.fl.kpi.ua/

Тематика журналу "Advanced Linguistics":

загальне мовознавство, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, психолінгвістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, комп’ютерна лінгвістика, міжкультурна комунікація, літературознавство, педагогіка та викладання іноземних мов.

Головний редактор: Саєнко Наталія Семенівна

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кім. 601 e-mail: adling.fl.kpi@gmail.com Тел.: +38 044 204 81 01; +38 093 605 00 09; +38 097 931 94 48
Галузь: 
філологічні