Науково-технічний збірник "Механіка гіроскопічних систем"

Збірник науково-технічних праць "Механіка гіроскопічних систем" публікує змістовні статті, що пов’язані з новітніми результатами теоретичних досліджень з питань навігації й орієнтації, керування твердими тілами, аналізу похибок гіроскопів в умовах вібрації та перенавантаження, оцінки ефективності підвищення точності приладів різними методами. Статті підготовлені провідними науковцями України та науковцями початківцями. Рік заснування: 1982

Проблематика: висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». факультет авіаційних і космічних систем

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук

Індексування: Index Copernicus International

НТУУ "КПІ", Механіко-машинобудівний інститут м.Київ, вул.Боткина, 1, НТУУ "КПІ", учбовий корпус 28, кімн.212 Email: zbrutsky@cisavd.kpi.ua
Спеціальності : 
131
134
151
152
173
Категорія: 
Б
Галузь: 
технічні