Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

ISSN: 1683-3309 (друкований), 2308-9393 (Online)
Рубрики наукового видання: Філософія, Психологія, Педагогіка.
Мови публікацій видання: українська, російська, англійська.
Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з філософії (Постанова Президії ВАК України від 10 листопада 2010 р. №1-05/7).
Збірник представлено у вітчизняних і міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (ICV 2014=55,47), РІНЦ, Google Scholar, ELAKPI, "Україніка наукова".

Засновано у листопаді 2001 року.
Архів до 2014 року: http://novyn.kpi.ua

Адреса редакції: Проспект Перемоги 37, Корпус 7, кімната 117, кафедра психології і педагогіки Факс: +38(044)406-84-53 Email: evgar@meta.ua