Збірник "Інформаційні системи. Механіка та керування"

Збірник "Інформаційні системи. Механіка та керування" призначено для висвітлення питань у галузі використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомими об’єктами

ISSN: 2219-3804
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13992-2962Р від 14.04.2008
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: російська, українська, англійська

Рік заснування: 2008
Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук

Індексування: Index Copernicus International

03056, Киев, проспект. Перемоги, 37, учебный корпус №28, комната 206в. Телефон: (044)4068222 Факс: (044)4068224 Email: zbrutsky@dacis.kpi.ua