Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування" є некомерційним проектом. За рахунок автоматизації бізнес процесів прийому, рецензування, публікації та промоуції статей, основна увага націлена на забезпечення відкритого доступу для читачів, на відсутність будь-яких оплат з боку авторів за публікацію та на забезпечення відповідного рівня рецензування та відбору статей з боку редакції.

Галузь та проблематика

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень в області радіотехніки та суміжних галузях з практичною та експерементальною направленістю на реалізацію відповідних досягнень.

  • Радіотехнічні кола та сигнали.
  • Обчислювальні методи в радіоелектроніці.
  • Технології конструювання в радіоелектроніці.
  • Теорія і практика радіовимірювань.
  • Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону. Антенна техніка.
  • Телекомунікації, радіолокація, радіонавігація, радіоптика та електроакустика.
  • Радіоелектроніка біомедичних технологій.
  • Функціональна електроніка. Мікро- та наноелектронна техніка.
  • Захист інформації.
  • Обмін досвідом.

Всі статті журналу безкоштовно розміщено у відкритому доступі. У 2013 році журнал включено в DOAJ, в 2014 – до РІНЦ, в 2015 – до Web of Science.

03056, Київ-56, просп. Перемоги, 37 Телефон: +380444549329 Email: radap@rtf.kpi.ua
Спеціальності : 
171
172
173
Категорія: 
А
Галузь: 
технічні