Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування

НТУУ "КПІ", ПБФ, кафедра виробництва приладів 03056, Киев-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПИ", корп.1, ПСФ, 1720 Телефон: +38 044 4068302 Email: klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua ISSN 0201-744X, 0321-2211

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.

Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ, eLIBRARY.ru, Google Scholar, BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.

Мови публікацій - українська, російська, англійська, німецька.

ISSN 0201-744X, 0321-2211