Вісник НТУУ "КПІ". Серія Політологія. Соціологія. Право

03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп.7, к. 506 (соціологія, політологія та соціальна робота) Київ, вул. Борщагівська 124, корп. 19, к. 322 (право)

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Розділи:

  • Політологія
  • Соціологія
  • Право
  • Соціальна робота