Збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства"

Видавничо-поліграфічний інститут Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 03056, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корпус №8, кім. 82, ВПІ НТУУ "КПІ" Телефон: 38 044 406 84 23 Email: raster@vpf.ntu-kpi.kiev.ua

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства&raquo призначений висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7154 від 03.04.2003 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 16 грудня 2009 р.

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» виходить щоквартально і складається з таких розділів:

— Педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів;
— Технологічні процеси;
— Машини і автоматизовані комплекси;
— Поліграфічні матеріали;
— Менеджмент виробництва;
— Видавнича справа та редагування;
— Книгознавство;
— Дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, web-дизайн);
— Нормативні акти;
— Наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).