ДПМ

Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки" ENG

URL: ?
Про журнал
Рік заснування: 2002. Проблематика: висвітлення питань історії техніки. ISSN: 2079-2999. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15410-3982 Р від 19.06.2009. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05.1 від 15.01.2003. Постанова № 2-05.05 від 08.06.2005. Галузь науки: історичні, технічні науки. Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: українська, російська (змішаними мовами). Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".