ІЕЕ

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". "Гірництво"

Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво" публікує інформацію про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.