Міжнародний журнал

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия ВУЗов. Радиоэлектроника"

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия ВУЗов. Радиоэлектроника" висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні та бібліографічні матеріали.

Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології"

Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ"

Міжнародний науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ" публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.