ФІОТ

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Адаптивні системи автоматизованого управління"

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник»

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка орієнтовано на висвітлення результатів досліджень із створення компонен­тів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем авто­матизації програмування, контролю й діагностики, штучно­го інтелекту.