Журнал

Науково-технічний журнал "Электроника и связь"

Науково-технічний журнал "Электроника и связь" публікує оригінальні оглядові роботи з основних проблем електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництвадискретних приладів та інтегральних схем), зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та компьютерні системи і мережі, радіотехнічні пристроі та засобителекомунікацій, принципипобудови мереж, інтернет)

Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Вісник НТУУ "КПІ". "Філософія. Психологія. Педагогіка" публікує наукові праці українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти з метою висвітлення результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.

Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології"

Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Вісник НТУУ "КПІ". "Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Журнал "Промислова електроенергетика та електротехніка"

Журнал "Промислова електроенергетика та електротехніка" публікує науково-технічну інформацію в галузі електроенергетики, енергозбереження та енергоаудиту.

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Розділи:

Науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ"

Міжнародний науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ" публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Сторінки