РТФ

Международный научно-технический журнал "Известия высших уче6ных заведений. Радиоэлектроника" (английская версия "Radioelectronics and Communications Systems")

URL: http://radio.kpi.ua/
О журнале
Журнал освещает актуальные теоретические проблемы радиоэлектроники; результаты научно-исследовательских работ, передовой опыт, определяющий направление и развитие научных исследований в области радиотехники и радиоэлектроники; публикует материалы научных конференций и совещаний; информацию о научной работе вузов; хроникальные и библиографические материалы.
Вимоги до статей

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия ВУЗов. Радиоэлектроника"

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия ВУЗов. Радиоэлектроника" висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні та бібліографічні матеріали.

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Вісник НТУУ "КПІ". "Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Подписка на RSS - РТФ

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.