Радіотехніка

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Вісник НТУУ "КПІ". "Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.