Information and Telecommunication Sciences

Поштова адреса: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Індустріальний провулок, 2, офіс 604, Київ, 03056, Україна E-mail: telesc.kpi@gmail.com

Міжнародний журнал "Information and Telecommunication Sciences" ("Інформаційно-телекомунікаційні науки"), засновано Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" в 2009 році. До редколегії журналу увійшли відомі фахівці та науковці з України, Білорусі, Німеччини, США.

Тематичні напрями:

 • теорія телекомунікацій та обробка сигналів,
 • інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі,
 • безпроводові технології, системи та мережі,
 • Інтернет речей,
 • мікрохвильові та терагерцові технології і волоконно-оптичні системи в телекомунікаціях,
 • керування в системах і мережах телекомунікацій та їх моделювання,
 • технології та засоби програмування в телекомунікаційних системах,
 • конвергенція інформаційно-телекомунікаційних мереж і сервісів,
 • проектування сервісів та платформ надання послуг у глобальному середовищі,
 • управління діяльністю та інфраструктурою провайдерів інфокомунікаційних сервісів, − розробка WEB-технологій, моделей, методів, протоколів і засобів взаємодії програмних платформ і сервісів, їх інтелектуалізація та підвищення рівня продуктивності,
 • математичні методи штучного інтелекту,
 • історія телекомунікацій та інформаційних технологій.