Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки"

03056 Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 6, кімната 2-36 Телефон: +380 44 4549274 Email: museum@kpi.ua

Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки" – періодичний збірник, присвячений актуальним проблемам історії техніки.

Вивчення історії техніки
Пам'ятки техніки
Розвиток технічних ідей
Технічні досягнення минулого
Історія галузей та підриємств
Наукові товариства, школи, зв'язки
Видатні вчені, інженери та науковці
Викладання історії техніки
Знаменні дати

Рік заснування: 2002. Проблематика: висвітлення питань історії техніки. ISSN: 2079-2999. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15410-3982 Р від 19.06.2009. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05.1 від 15.01.2003. Постанова № 2-05.05 від 08.06.2005. Галузь науки: історичні, технічні науки. Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: українська, російська (змішаними мовами). Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"