Міжнародний науково-технічний журнал "Известия ВУЗов. Радиоэлектроника"

вул. Політехнічна 12, корпус 17, к. 415, 03056, Київ, Україна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" E-mail: fedor.dubrovka@gmail.com ISSN 2307-6011 (Online), ISSN 0021-3470 (Print)

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия ВУЗов. Радиоэлектроника" висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні та бібліографічні матеріали. Публікація статей в журналі безкоштовна.

ЖУРНАЛ "Известия ВУЗов. Радиоэлектроника" ПУБЛІКУЄ СТАТТІ ПО РОЗДІЛАХ:

Антенно-фідерні пристрої та техніка СВЧ
Вакуумні і газорозрядні прилади
Твердотільна електроніка і інтегральна схемотехніка
Оптичні системи локації, зв'язку та обробки інформації
Застосування ЕОМ для дослідження і проектування радіоелектронних пристроїв і систем
Квантова електронна техніка
Конструювання радіоелектронної апаратури
Радіолокація і радіонавігація
Радіотехнічні пристрої та системи
Теоретичні основи радіотехніки
Медична радіоелектроніка
Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів старших курсів вищих навчальних закладів, наукових і інженерно-технічних працівників НДІ, вузів, промислових підприємств, організацій електронної промисловості та електрозв'язку.