Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

03056, Київ-56, просп. Перемоги, 37 Телефон: +380444549329 Email: radap@rtf.kpi.ua

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Галузь та проблематика

Теоретичні основи радіотехніки.
Електродинаміка.
Радіотехнічні кола та сигнали.
Теорія та засоби телекомунікацій.
Пристрої та системи радіозв`язку, радіолокації, радіонавігації.
Техніка та пристрої НВЧ діапазону. Антенна техніка.
Теорія і практика радіовимірювань.
Конструювання радіоапаратури.
Автоматизація проектування та виробництва радіоапаратури.
Мікроелектронна та наноелектронна техніка.
Функціональна електроніка.
Технологія радіоапаратобудування.
Обчислювальна техніка та програмування.
Цифрова та мікропроцесорна техніка.
Средства та методи мультімедіа.
Средства захисту інформації.
Електронна побутова апаратура.
Радіоелектроніка біомедичних технологій.
Педагогічні аспекти навчального процесу.
Огляди.
Гіпотези. Полеміка.
Інформація про закінчені розробки.
Бібліографія. Науково-технічна інформація.

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.