Журнал "Вісті Академії інженерних наук України"

 URL: ?
Про журнал: свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 454 від 03.03.1994. Мова видання – українська, періодичність – 4 номери на рік.
Тематичні випуски з різних галузей інженерних наук
Адреса редакції:
адреса секретаріату Академії інженерних наук України: 03056, Київ-56, просп. Перемоги, 37 НТУУ "КПІ", корпус 2, кімн. 412, тел./факс:044)236-10-52