Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". "Гірництво"

03056 м. Київ, вул. Борщагівська 115, корп. 22, кімн. 214 Телефон: 0934983166 Email: mining_kpi@mail.ru

Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво" публікує інформацію про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.

Тематичне охоплення збірника:

- фізичні процеси гірничого виробництва;
- геотехнологія;
- гірничі машини та обладнання;
- електрофікація та автоматизація гірничих робіт;
- економіка, організація та управління; геоекологія та охорона праці.

Збірник наукових праць (УДК 622(082)).
Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – серія КВ № 3441, видане 27 серпня 1998 року.
Рішення президії ВАК № 3–05/11 від 10.11.99 про включення збірника до переліку фахових видань.
Постанова президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України.

Збірник представлено в міжнародних наукометричних та інформаційних базах: BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, Research Bible, UIF, ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)