Науково-технічний збірник "Механіка гіроскопічних систем"

НТУУ "КПІ", факультет авіаційних і космічних систем м.Київ, вул.Боткина, 1, НТУУ "КПІ", учбовий корпус 28, кімн.212 Телефон: 066-7160917 Email: mgsys@kpi.ua

Збірник науково-технічних праць "Механіка гіроскопічних систем" публікує змістовні статті, що пов’язані з новітніми результатами теоретичних досліджень з питань навігації й орієнтації, керування твердими тілами, аналізу похибок гіроскопів в умовах вібрації та перенавантаження, оцінки ефективності підвищення точності приладів різними методами. Статті підготовлені провідними науковцями України та науковцями початківцями.

Рік заснування: 1982

Проблематика: висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

ISSN: 0203-3771

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська, російська
Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Факультет авіаційних і космічних систем

Індексування: Index Copernicus International