Збірник

Technology and Printing Technology

URL: http://druk.kpi.ua/
General
Collection of scientific works «Технологія i технікадрукарства»appear quarterly and consist of the following sections:
—Professional training;
— Technological processes;
— Machines and automated complexes;
— Printing materials;
— Management of the production;
— Editing;
— Bibliology;
— Design (modeling, edition and packaging design, Web-design);

Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки" ENG

URL: ?
Про журнал
Рік заснування: 2002. Проблематика: висвітлення питань історії техніки. ISSN: 2079-2999. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15410-3982 Р від 19.06.2009. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05.1 від 15.01.2003. Постанова № 2-05.05 від 08.06.2005. Галузь науки: історичні, технічні науки. Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: українська, російська (змішаними мовами). Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Гірництво ENG

 URL: http://mining.kpi.ua/

Про журнал:
Збірник наукових праць (УДК 622(082)). Засновники: НТУУ «КПІ»; ЗАТ «Техновибух». Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, словацька.

Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління" ENG

 URL: ? 
Про журнал
Збірник наукових праць молодих вчених. Містить неукові праці магістрів та бакалаврів, які здійснювали підготовку в 2007/2008 навчальному році на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету Україні «Київський політехнічний інститут», підготовлені у співавторстві з науковими керівниками. Для студентів, викладачів, аспірантів, науковців.
Редакційна колегія