Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки" ENG

URL: ?
Про журнал
Рік заснування: 2002. Проблематика: висвітлення питань історії техніки. ISSN: 2079-2999. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15410-3982 Р від 19.06.2009. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05.1 від 15.01.2003. Постанова № 2-05.05 від 08.06.2005. Галузь науки: історичні, технічні науки. Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: українська, російська (змішаними мовами). Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
Розділи журналу
Вивчення історії техніки
Технічні досягнення минулого
Інженерна наука і освіта
Розвиток технічних ідей
Історія галузей та підприємств
Наукові товариства, школи, зв'язки
Видатні вчені та інженери
ПАМ’ЯТКИ ТЕХНІКИ
Редакційна колегія
Головний редактор: Ільченко Михайло Юхимович, член-кореспондент НАН України. Заступники головного редактора: Бобир М.І., Воронов С.О., Реєнт О.П. Відповідальний секретар: Лупаренко Г.В. Члени редколегії: Астрелін І.М., Бєсов Л.М., Буравченко А.О., Гуржій О.І., Добровольський В.О., Збруцький О.В., Казьмирчук Г.Д., Коптюх Ю.В., Костилєва С.О., Лисенко О.М., Лихолат О.В., Міночкін А.І., Мордвінцев В.М., Ніколенко М.Г., Новіков Б.В., Пилипчук О.Я., Рибін О.І., Сидорчук Т.М., Слободян Л.Р., Ховрич С.М., Яндульський О.С.
Адреса редакції
просп. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056
 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.