Гірництво ENG

 URL: http://mining.kpi.ua/

Про журнал:
Збірник наукових праць (УДК 622(082)). Засновники: НТУУ «КПІ»; ЗАТ «Техновибух». Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, чеська, словацька.
Мета збірника - інформація про нові результати теоретичних і практичних досліджень в області гірництва, спрямованих на реалізацію промисловими підприємствами різних галузей гірничого виробництва і сприяння підвищенню технологічної та екологічної безпеки, рівня охорони праці, ресурсозберігання і техніко-економічної ефективності в процесі трудової діяльності.
Основні задачі:
- узагальнення та аналіз виробничого досвіду за різними напрямками гірництва;
- встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на фізичний процес та його параметри;
- теоретичне обгрунтування і наукове забезпечення комплексу гірничих, будівельних та допоміжних робіт, що здійснюються при видобуванні і переробці корисних копалин (в твердому, рідкому та газоподібному стані) з мінімальними витратами матеріальних і людських ресурсів;
- забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами в гірництві, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів гірничих спеціальностей і спеціалістів гірничовидобувних підприємств.

Вимоги до статей:
1. Основні елементи статті розміщуються у такій послідовності: номер УДК; ініціали та прізвище кожного автора, прізвище на англійській мові, науковий ступінь, вчене звання; місце роботи авторів (організація, місто, країна); назва статті; назва на англійській мові; анотація; текст; додатки, якщо вони є; список літератури.
2. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.
3. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.
4. Стаття повинна бути структурована та завершуватись коротким висновком.
5. В статті не застосовувати колонтитули. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.
6. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.
Бібліографічний опис має відповідати титульній сторінці видання. Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій вказуються повністю. Для статей обов’язково дається їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок

Розділи журналу:
- фізичні процеси гірничого виробництва;
- геотехнологія;
- гірничі машини та обладнання;
- електрофікація та автоматизація гірничих робіт;
- економіка, організація та управління; геоекологія та охорона праці.

Редакційна колегія:
Головний редактор - Воробйов Віктор Данилович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри інженерної екології, докт. техн. наук, професор). Заступник головного редактора - Крючков Анатолій Іванович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», доцент кафедри інженерної екології, канд. техн. наук, доцент). Вовк Олексій Онуфрійович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри геобудівництва та гірничих технологій, докт. техн. наук, професор); Водяник Анатолій Омелянович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри інженерної екології, докт. техн. наук, професор); Воеводка А. (Польща, докт. техн. наук, професор); Кравець Віктор Георгійович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри геобудівництва та гірничих технологій, докт. техн. наук, професор); Кутузов Борис Миколайович (Росія, Московський гірничий університет, професор кафедри, докт. техн. наук, професор); Лучко Іван Андрійович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри інженерної екології, докт. техн. наук, професор); Праховник Артур Веніамінович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри електропостачання, докт. техн. наук, професор); Прокопенко Віктор Степанович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри інженерної екології, докт. техн. наук, с. н. с.); Терентьєв Олег Маркович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, докт. техн. наук, доцент);
Ткачук Костянтин Костянтинович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри інженерної екології, докт. техн. наук, доцент); Худек М. (Польща, докт. хабіл, професор); Ціганек І. (Чехія, професор, інж); Чермалих Валентин Михайлович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», професор кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами, докт. техн. наук, професор). Відповідальний секретар - Фролов Олександр Олександрович (Україна, м. Київ, НТУУ «КПІ», доцент кафедри геобудівництва та гірничих технологій, канд. техн. наук, доцент).

Адреса редакції:
вул. Борщагівська, 115, кімн. 203 Київ 03056 Україна. Ел. пошта: mamabarabu@ukr.net
Телефон: 044-585-11-09 (Людна Валентина Михайлівна)