Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління" ENG

 URL: ? 
Про журнал
Збірник наукових праць молодих вчених. Містить неукові праці магістрів та бакалаврів, які здійснювали підготовку в 2007/2008 навчальному році на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету Україні «Київський політехнічний інститут», підготовлені у співавторстві з науковими керівниками. Для студентів, викладачів, аспірантів, науковців.
Редакційна колегія
Голова редколегії, головний редактор: Гавриш О.А., д-р техн. Наук, проф., декан факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ». Заступник голови Яловий Г.К., д-р екон. наук, проф., зав кафедри. Теоретичної та прикладної економіки ФММ НТУУ «КПІ». Члени редколегії: Герасимчук В.Г., д-р екон. наук, проф., зав кафедри міжнародної економіки ФММ НТУУ «КПІ». Капустян В.О., д-р фіз.-мат. наук, проф., зав кафедри математичного моделювання ФММ НТУУ «КПІ». Солнцев С.О., д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри промислового маркетингу ФММ НТУУ «КПІ». Круш П.В., канд. екон. наук проф., зав кафедри економіки та підприємництва, Панченко М.П., д-р екон. наук, проф., кафедра міжнародної економіки, Довгань Л.Є. канд. екон. наук проф., зав. кафедра менеджменту. Відповідальний секретар Зозульов О.В., канд. екон. наук, доц., заступник декана ФММ НТУУ «КПІ» з наукової роботи