Журнал "Известия Академии инженерных наук Украины" ENG

URL: http://ismk.kpi.ua
Про журнал:
рік заснування: 2008. Проблематика: висвітлення питань у галузі використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомоми об’єктами. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13992-2962 Р від 14.04.2008. Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: російська, українська, англійська. Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Редакційна колегія:
головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук. Заступник головного редактора: Савін Віктор Гурійович, доктор технічних наук. відповідальний секретар: Алексейчук Ольга Миколаївна, кандидат технічних наук. Члени редколегії: Блінцов В.С., д-р техн. наук; Карпачов Ю.А., д-р техн. наук; Каюк Я.Ф., д-р фіз.-мат. наук; Конюхов С.М., акад. НАН України; Кошляков В.М., акад. НАН України; Кулік А.С., д-р техн. наук; Лисенко О.І., д-р техн. наук; Машков О.А., д-р техн. наук; Мелешко В.В., д-р фіз.-мат. наук; Новицький В.В., д-р техн. наук; Петренко О.М., д-р техн. наук; Рижков Л.М., д-р техн. наук; Туз Ю.М., д-р техн. наук; Ціделко В.Д., д-р техн. наук; Шульга М.О., чл.-кор. НАН України.
Адреса редакції:
НТУУ «Київський політехнічний інститут» просп. Перемоги, 37, ФАКС, корп. 28, кімн. 217, Київ-56, Україна, 03056 Тел./факс: (380-044) 241-76-21 E-mail: faks@ntu-kpi.kiev.ua

 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.