Енергетика: економіка, технології, екологія ENG

URL: ?
Про журнал: рік заснування: 2000. Проблематика: висвітлення організаційно-економічних питань функціонування і розвитку енергетичного комплексу. ISSN: 1813-5420. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4135 від 30.03.2000. Періодичність: 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська. Засновник: Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут”.
Редакційна колегія: Якименко Юрій Іванович, доктор технічних наук, заступник головного редактора: Любчик Генадій Миколайович, доктор технічних наук. Відповідальний секретар: Закладний Олександр Миколайович, кандидат технічних наук. Члени редколегії: Безродний М.К., д-р техн. наук; Бржезицький В.О., д-р техн. наук; Дешко В.І., д-р техн. наук; Дикий М.О., д-р техн. наук; Екель П.Я., д-р техн. наук; Замулко А.І., канд. техн. наук; Кєсова Л.О., д-р техн. наук; Ковалко М.П., д-р техн. наук; Костерев М.В., д-р техн. наук; Кудря С.О., д-р техн. наук; Куцан Ю.Г., д-р техн. наук; Майстренко О.Ю., акад. НАН України; Находов В.Ф., д-р техн. наук; Письменний Є.М., д-р техн. наук; Попович М.Г., д-р техн. наук; Праховник А.В., д-р техн. наук; Розен В.П., канд. техн. наук; Светелік О.Д., д-р техн. наук; Сулейманов В.М., д-р техн. наук;Чермалих В.М., д-р техн. наук; Шинкаренко В.Ф., д-р техн. наук; Щерба А.А., д-р техн. наук; Яндульський О.С., д-р техн. наук
Адреса редакції: вул. Борщагівська, 115, кімн. 315, Київ, Україна, 03056, Тел.: (044) 406-85-14, 454-96-89, E-mail: Zak@users.ntu-kpi.kiev.ua