Сторінки історії ENG

 URL: ?
Про журнал
Рік заснування: 1992. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5860 від 12.02.2002. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/6 від 12.05.2002. Галузь науки: соціологічні, історичні, філологічні науки. Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: українська. Засновники: Національний технічний університет України “КПІ”; Асоціація істориків вищої школи України
Редакційна колегія
Гнатюк Н.Ф. Заступник головного редактора: Горбань Т.Ю., кандидат історичних наук. Відповідальний секретар: Ігнатова Л.Р., кандидат історичних наук. Члени редколегії: Беляков Г.Ф., д-р філос. наук; Гончарук Г.І., д-р іст. наук; Горбань Ю.А., д-р іст. наук; Горбул О.Д., д-р іст. наук; Лихолат О.В., д-р іст. наук; Новіков Б.В., д-р філос. наук; Клапчук С.М., д-р іст.наук; Ковальський Б.П., канд. іст. наук; Кондратюк В.С., д-р іст. наук; Петренко С.М., канд. іст. наук; Ярошовець В.І., д-р філос. наук

 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.