Вісник НТУУ "КПІ". Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

03056, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 19, тел. (38-044) 241-96-00 Email: milenkyvv@ukr.net

Вісник НТУУ "КПІ". "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження" виходить двічі на рік, заснований у липні 2007 року. Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (журнал інженерно-хімічного факультету). Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 13121-2005 від 11.07.07. Рекомендовано: Вченою радою НТУУ «КПІ». Фахова реєстрація: постанова президії ВАК України від 14.10.2009 № 1-05/4.

Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN 2306-1626