Наукові вісті КПІ

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімната 193-Б. Email: n.visti@kpi.ua

Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23144-12984ПР від 07 серпня 2017 року.

ISSN 2617-5509 (друкована версія)

ISSN 2663-7472 (електронна версія)

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми енергозбереження.