Науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ"

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б. E-mail: n.visti@kpi.ua та n-visti@kpi.ua ISSN 1810-0546

Міжнародний науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ" заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-775 ПР від 25 квітня 2012 року.

Журнал Наукові вісті "НТУУ "КПІ" публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біології та біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747 і від 07.10. 2015 р. № 1021 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних і хімічних наук.

Журнал включено до таких наукометричних баз: WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ та EBSCO.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік (№ 1, 2, 5, 6 – технічні науки, № 3 – хімічні і біологічні науки і технології, № 4 – фізико-математичні науки).
Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».