Міжвідомчий науково-технічний збірник "Адаптивні системи автоматизованого управління"

02056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ-КПI, каф. Технiчної кiбернетики, корп. 18, кiмн 438. Телефон: +380500572943 E-mail: asaс@tk.kpi.ua

Тематика Міжвідомчого науково-технічного збірника "Адаптивні системи автоматичного управління":

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;
• оптимізація складних технічних систем і процесів;
• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;
• інтелектуальні технології обробки інформації;
• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;
• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік
Рік заснування: 1973
ISSN: 1560-8956

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ" (НДІ "СТ") протокол № 03/07 від 17.03.2010 р.