Технологія і техніка друкарства

Підписатися на Технологія і техніка друкарства потік

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

 Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

 Збірник має Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Наказом МОН України № 374 від 13 березня 2017 р.

Адреса URL: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/
Оновлено: 4 години 56 хв тому

Оцінювання оптичної густини відбитків на металі виготовлених термосублімаційним методом

Нед, 11/26/2017 - 00:00

У статті наведені експериментальні дослідження оптичної густини відбитків на металі термосублімаціним методом. Дослідження термосублімаційного друку проводився алюмінієвій пластині марки АМг1 з кольором поверхні «золото» та «срібло» при температурах в межах 360…400 °F, за 30…70 с при тиску  320…340 кгс/м2. Оцінювання відбитків проводилась на основі графіків залежності оптичної густини від відсотку насиченості плашки при різних технологічних параметрах для кожного з кольорів CMYK для відбитків на металі під «золото» та під «срібло». Стабільнішу передачу фарби мають тріадні фарби на алюмінії  під «срібло». Відбитки на алюмінії під «золото» не набувають оптимальних значень, особливо для пурпурового кольору. Для друку зображень фотографічної якості такий колір металу не рекомендовано.  

Інформаційна сфера: становлення та розвиток економічних досліджень видавничо-поліграфічної галузі України (до постановки питання)

Нед, 11/26/2017 - 00:00

Автори на прикладі науки, що вивчає економіку інформаційної сфери та її складових, хотіли показати, як відбувається фундаменталізація науки, що на перший погляд є суто прикладною. Цей процес полягає у зростанні питомої ваги її теоретичних складових, удосконаленні поняттєвого й концептуального апарату, побудові моделей її розвитку, виявленні законів її функціонування і, як наслідок, в отриманні нового методологічного знання. Необхідною умовою цього процесу є також наявність відповідних наукових шкіл. Аналіз питань, пов’язаних із діяльністю наукових шкіл, варто вести за схемою «теорія—школа—напрям—течія», де кожна наступна складова ширша від попередньої. Утім, дослідники не завжди чітко дотримуються необхідної субординації в термінології: поняття теорій, шкіл і напрямів часто змішуються й ототожнюються. Окрім того, не завжди робиться наголос на тривалості та спадкоємності наукових колективів. У нашому випадку дослідження ведуться протягом вісімдесяти років. Результатом цієї діяльності (в межах наукового напряму «Економічні дослідження видавничо-поліграфічної галузі України») стала поява чотирьох наукових шкіл професорів А. М. Левіна, Р. М. Машталіра, П. Ю. Бєлєнького та академіка М. І. Долішнього. Комплексний системний підхід до вирішення проблем видавничо-поліграфічної галузі, автоматизовані системи управління виробництвом, моделювання виробничих систем — ось далеко не повний перелік напрямів досліджень, які мають важливе наукове та прикладне значення.

Соціальні комунікації у системі «автор—видавець—читач» засобами трендових медіа-інновацій

Нед, 11/26/2017 - 00:00

У статті обґрунтовано вплив дигіталізації на учасників соціальних комунікацій в системі «автор—видавець—читач», охарактеризовано використання трендових медіа-інновацій у видавничій справі: від кроссмедійності та візуалізації контенту до користувацького контенту UGC.

Новий погляд на розвиток інформаційної сфери України

Нед, 11/26/2017 - 00:00

Наведено рецензію на монографію Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, А. М. Штангрет, Е. П. Семенюк, В. І. Воробйов. Концептуальні засади сталого розвитку інформаційної сфери України, призначену для науковців і фахівців інформаційної сфери, студентів ВНЗ і тим, хто цікавиться інформаційною та економічною політикою України.

Пам’яті Кулака Михайла Йосиповича (1950–2017)

Нед, 11/26/2017 - 00:00

Некролог про члена редколегії збірника наукових праць КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ «Технологія і техніка друкарства», професора, д.ф.-м.н., завідуючого кафедрою поліграфічних виробництв Білоруського державного технологічного університету Кулака Михайла Йосиповича.

Сучасні тенденції друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу

Чтв, 11/23/2017 - 00:00

Проведено дослідження та аналіз сучасних тенденцій та підходів у виборі зображень для друкованої сувенірної продукції, що виготовляється Банкнотно-монетними дворами світу.

Результати досліджень показують, що у більшості країн світу, а насамперед в Україні, Банкнотно-монетні двори не виготовляють іміджеву друковану сувенірну продукцію, зокрема інтагліодруком. Тому, розвиток цієї теми є сучасним, перспективним та конкурентноспроможним, де головною ідеєю буде висвітлення національної ідентичності країни, її історії та культури, видатних діячів та знаменних подій, дат на державному рівні.

Тому саме інтагліодрук може бути цінним у виготовленні друкованої іміджевої сувенірної продукції, адже він максимально якісно може замінити складну механічну техніку офорту, що передбачає собою довготривалий та затратний процес виконання. Для підкреслення автентичності друкованого сувеніра варто використовувати окремі особливі елементи захисту цінних паперів.

Доцільно продумати паковання та оформлення друкованого сувеніру, зручність у колекціонуванні, якщо це передбачено.

The Properties of the New Composite Antifriction Parts for Printing Equipment’s Friction Units

Втр, 11/21/2017 - 00:00

У статті висвітлено формування структури і властивостей нових матеріалів після використання нової технології гарячого ізостатичного пресування. Показано ефективність розробленої технології виготовлення та наступної термічної обробки для нових високошвидкісних підшипників, що підтверджено результатами комплексних експериментальних і промислових випробувань. Така технологія здатна забезпечити високий і стабільний рівень функціональних властивостей. Представлено результати експериментальних досліджень властивостей нового підшипникового композиційного матеріалу порівняно з вже відомим нікелевим композиційним сплавом. Показано, що під час трибологічних випробувань сформовано щільні плівки тертя на контактних поверхнях. Фрикційні плівки захищають контактні поверхні від інтенсивного зносу та стабілізують роботу вузла тертя в друкарській машині. Повномасштабні промислові випробування підшипників з нового матеріалу ЕП975-CaF2 показали збільшення зносостійкості до 10 разів порівняно з вже відомими деталями, що працюють у вузлах тертя друкарських машин при навантаженні до 5 МПа та швидкостях обертання до 6000 об./хв.

Дослідження впливу офсетних друкарських форм CtP на репродукційно-графічні показники відбитків

Втр, 11/21/2017 - 00:00

В роботі досліджено репродукційно-графічні показники друкарських форм виготовлених за технологією CtP популярних марок, які представлені на Українському ринку поліграфічних витратних матеріалів. В результаті досліджень було побудовано графічні залежності, які дозволяють оцінити якість відтворення кольорового зображення віддрукованого офсетним способом друку при заданих умовах та визначити максимальну відповідність до оригіналу.

Дослідження параметрів якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах

Втр, 11/21/2017 - 00:00

В статті досліджено параметри якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах. Підвищення ефективності роботи аркушевих офсетних машин досягається за рахунок використання пристроїв перевертання аркушів. На якість друкованого відбитка впливає багато факторів, одним з яких є конструкція машини для двобічного друкування, а саме друкарський циліндр, на який, при перевертанні, монтують металеву пластину для захисту віддрукованого зображення. Втрата працездатності та прискорений вихід з ладу під час експлуатації є наслідком процесів, які відбуваються у приповерхневих шарах деталей. У зв’язку з цим актуальним є аналіз досліджень параметрів друкованого відбитка з урахуванням застосування оздоблювально-зміцнювальної обробки методом вібраційного накатування з подальшим хромуванням, яка підвищує експлуатаційні властивості за рахунок утворення повністю регулярного мікрорельєфу з хромуванням поверхні друкарського циліндра з одного боку та утримує показники якості відбитка в межах стандартизованих величин, з іншого.

Технології перенесення металізованої фольги на текстильні вироби

Втр, 11/21/2017 - 00:00

Технології створення зображень на тканині займають дві великі ніші — легка промисловість та методи поліграфії. У статті представлено аналіз технологій перенесення металізованої фольги на текстильні вироби поліграфічними методами. Виділено три основні способи, а саме: гаряче тиснення фольгою, нанесення фольги за допомогою термопресу, використання принтеру для гарячого тиснення. Кожен спосіб охарактеризовано за основними показниками: обладнання, матеріали, специфіка, переваги та недоліки технологічного процесу.

Так як перенесення фольги вимагає ретельного підбору параметрів технологічного процесу, було проаналізовано основні показники якості перенесення фольги та технологічні фактори, що впливають на процес формування зображення.

За результатами проведеного аналізу було виокремлено проблеми, які виникають при перенесенні фольги на тканину та методи їх вирішення.

Дослідження технологічного процесу висікання друкованих відбитків

Втр, 11/21/2017 - 00:00

Досліджено технологічний процес висікання друкованої продукції, визначено загальні вимоги до якості висікання. Встановлено параметри, які впливають на якість висікання.

Комбінований привод пристрою для обрізування книжково-журнальних блоків

Втр, 11/21/2017 - 00:00

У статті проведено кінематичний аналіз комбінованого приводу пристрою для обрізування книжкових блоків. Технічні швидкості потокового виробництва книжкових та журнальних блоків можна збільшити за рахунок удосконалення безупинних процесів обрізування. За рахунок технологічного процесу зрізування корінця книжкового блока визначеними частинами суттєво зменшуються технологічні навантаження на механізми привода. Оптимальний вибір траєкторії руху різальних інструментів створює передумови для збільшення швидкісних характеристик потокових ліній.

Метою даного дослідження є проведення попереднього кінематичного аналізу пристрою для обрізування книжкових та журнальних блоків, що має комбінований кривошипний привод.

Проведений геометричний аналіз механізму дозволяє перейти до визначення технологічних навантажень на його вузли. Введення в комбінованому механізмі додаткових ланок шарнірно з’єднаних, дозволяє здійснити послідовно-поступове зрізування площини корінця книжкового блока. Модернізований привод надає дисковим ножам програмовану траєкторію руху.

Вибір оптимальних кінематичних параметрів та траєкторії різу буде залежати від співвідношення частоти обертання приводного кривошипа та швидкості транспортування книжкових блоків.

Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни

Втр, 11/21/2017 - 00:00

Статтю присвячено нагальній потребі зосередити зусилля медіафахівців та мережевих активістів коло погодження режиму застосування в медіа будь-якої ідеологічно маркованої «лексики минулого» для описування сучасних подій і явищ. З цією метою пропонується поширити в українську актуальну медіапрактику донедавна суто внутріредакційного засобу дотримання медіагігієни — протоколів погодження лексики. Вони є дієвим засобом нормалізовувати український медіадискурс за умов неконвенційного російсько-українського воєнного протистояння і, відповідно, активації військових засобів інформаційно-смислового впливу на Україну через медіа.

Авторська редакція

Втр, 11/21/2017 - 00:00

Здійснено спробу виокремити й охарактеризувати основне коло проблемних питань, пов’язаних з авторським редагуванням. Узагальнено позитивний та негативний досвід побутування друкованих матеріалів в авторській редакції.