Технологія і техніка друкарства

Підписатися на Технологія і техніка друкарства потік

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.

Рік заснування: 2003. Періодичність: щоквартальна.

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

ISSN: 2077-7264 (Print)

ISSN: 2414-9977 (Online)

Збірник має Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Наказом МОН України № 374 від 13 березня 2017 р.

Адреса URL: http://ttdruk.vpi.kpi.ua/
Оновлено: 23 години 28 хв тому

Оцінка ефективності електронних навчальних видань

Чтв, 02/01/2018 - 00:00

У статті окреслено сприйняття електронних навчальних видань студентами, виділено основні проблеми розуміння таких видань, означено очікування користувачів.

Аналіз властивостей легованих композитів для деталей тертя друкарських машин

Срд, 01/31/2018 - 00:00

У статті подано результати експериментальних досліджень впливу технології виготовлення на формування структури і властивостей нових антифрикційних композитів на основі шліфувальних відходів високолегованої сталі 86Х6НФТ з домішками твердого мастила фториду кальцію для вузлів високообертової друкарської техніки. Відпрацьовано технологічні режими регенерації металевих шліфувальних відходів, як цінної вихідної сировини для виготовлення якісних композиційних деталей тертя. Визначено параметри технологічних операцій виготовлення антифрикційних матеріалів зі шліфувальних відходів сталі 86Х6НФТ з домішками CaF2. Проілюстровано особливості формування структури і її вплив на властивості нових матеріалів для деталей тертя, що працюють у режимі самозмащення за важких режимів експлуатації. Доведено перспективність застосування утилізованих та регенерованих шліфувальних відходів з високолегованих штампових сталей, для синтезу з них якісних конструкційних деталей. Показано, що функціональними властивостями деталей друкарської техніки можна керувати технологічним шляхом, насамперед, хімічним складом композитів, обираючи для цього ту чи іншу марку металевих шліфувальних відходів, залежно від умов роботи деталі, та застосовувати оптимальні технологічні режими виготовлення для одержання наперед заданої структури і прогнозованого рівня функціональних властивостей.

Актуальна прагматика редагування в медіа: базові аспекти завдань

Срд, 01/31/2018 - 00:00

У контексті соціокомунікаційних проблем інформаційно-смислового протистояння виділено і схарактеризовано базові аспекти завдань у поточній практиці редакторів ЗМК, що актуалізувалися з початком російсько-української неконвенційної війни.

Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі — ієрархія інформаційного простору

Втр, 01/16/2018 - 00:00

Стаття присвячена дослідженню сучасного інформаційного простору та його складових. Наведено характеристику нових медіа та їх основних елементів, окреслено відмінності «нових медіа» від «традиційних медіа». На основі вивчення сутності та співвідношення понять «нові медіа», «соціальні медіа», «соціальні мережі» визначено ієрархію інформаційного простору, запропоновано їх класифікацію.

Дослідження клеючої здатності окремих видів клеїв для виготовлення книжкових оправ із палітурних матеріалів з різними технологічними властивостями

Срд, 12/20/2017 - 00:00

На прикладі проведених досліджень виготовлення книжкових оправ, виявлено необхідні для практичного використання залежності, що виникають при використанні окремих видів клеїв із різними технологічними властивостями та різних палітурних матеріалів, що комплексно забезпечують виготовлення спрощених обкладинок за попередньо заданими основними характеристиками, дотримання яких забезпечить високоякісний та конкурентоздатний вид книжкової оправи.