Актуальні проблеми економіки та управління

Підписатися на Актуальні проблеми економіки та управління потік

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

ISSN 2410-4973 (Online)

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

 Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

Адреса URL: http://ape.fmm.kpi.ua/
Оновлено: 1 день 45 хв тому

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Суб, 07/08/2017 - 00:00
У статті розглянуто сучасний стан альтернативної енергетики та ї місце в економіці України як основи сталого розвитку і конкурентоспроможності країни.  Проаналізовано бар’єри, що виникають на шляху розвитку альтернативної енергетики. Розглянуто зміст та сутність інноваційної стратегії для підприємств альтернативної енергетики, Запропоновано модель реалізації інноваційної стратегії на основі використання системного підходу та стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, інноваційно-інвестиційного клімату в країні, ринкової позиції підприємства, стану його інноваційного потенціалу, та визначення стратегічних альтернатив. Впровадження та дотримання запропонованої моделі сприятиме підвищенню ефективності інноваційної діяльності підприємства та зменшить ризики, що, в свою чергу, забезпечить його конкурентоспроможність на ринку альтернативної енергетики.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ СЛОГАНУ В СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Суб, 07/08/2017 - 00:00
У статті досліджується важливість для сучасних суб'єктів ринку розробки та запровадження такого елементу фірмового стилю, як – слоган. Проаналізовано зв'язок між позиціонуванням, формуванням іміджу та слоганом. Було розглянуто поширені визначення поняття «слоган» з різних джерел, на основі яких було зазначено його основні, загальні характеристики. У статті запропоновано універсальну класифікацію даного елементу, в якій виділено слогани певних категорій марок та слогани, що об'єднують різні кампанії з просування між собою. Зібрано основні стилі та найбільш поширені форми написання коротких девізів, а також зазначено основні вимоги й рекомендації до розробки слоганів різного типу. У даній статті було запропоновано механізм створення та запровадження слогану та наведено приклад його застосування на практиці. Розглянуто процес дії слогану на підсвідомість людини та важливість правильного застосування знань про маркетингову, художню та емоційну цінність слоганів на всіх етапах розробки та запровадження.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Птн, 06/09/2017 - 07:36
У статті визначено доцільність та ефективність розвитку авіаційної галузі в Україні. Проведено відбір найпотужніших компаній – виробників авіаційної техніки у світі, обрано найбільше підприємство українського авіабудування, проаналізовано основні економічні показники діяльності провідних підприємств світової та української авіації, визначено місце українського авіабудівного підприємства серед світових лідерів. Надано характеристику та проведено оцінку конкурентоспроможності ДП «Антонов» на вітчизняному та світовому ринках. Досліджено основні проблеми, що впливають на конкурентоспроможність українських авіабудівних підприємств та авіаційної галузі України в цілому та стримують її розвиток. Сформовано можливі перспективи розвитку провідних світових виробників авіаційної галузі та українського виробника.