Приладобудування

Підписатися на Приладобудування потік

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ eLIBRARY.ru, Google Scholar,  BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.
Мови публікацій - українська, російська, англійська, німецька.

ISSN 0201-744X, 0321-2211

Адреса URL: http://visnykpb.kpi.ua/
Оновлено: 1 рік 9 місяців тому

МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТИПУ МЕМБРАН І СИЛЬФОНІВ

Срд, 07/06/2016 - 21:59
Стаття містить аналіз факторів, що впливають на якісні характеристики спеціальних пружних елементів, таких як мембрани і сильфони і визначена функціональна залежність у якій ці фактори знаходяться. Також розроблена методика аналізу точності мембран яка дозволяє вже на стадії проектування пружних елементів проводити певне управління якістю процесу їх виготовлення, так як точність таких деталей є ключовою для приладів авіабудування і систем управління. На основі розробленої моделі функціональної залежності параметрів спеціальних пружних елементів може бути розроблено обладнання для контролю пружних елементів, типу мембран і сильфонів на стадії їх виготовлення