Джерела

Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Машинобудування

Наукові вісті

Приладобудування

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника

Економічні вісті

Технологія і техніка друкарства

Гірництво

Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Актуальні проблеми економіки та управління

Політологія. Соціологія. Право

Адаптивні системи автоматичного управління

Інформаційні системи, механіка та керування

Анонсы. Известия вузов. Радиоэлектроника

Дослідження з історії техніки

Механіка гіроскопічних систем

Філософія. Психологія. Педагогіка

Підписатися на Потік OPML