Останні повідомлення

Дослідження технологічного процесу висікання друкованих відбитків

Досліджено технологічний процес висікання друкованої продукції, визначено загальні вимоги до якості висікання. Встановлено параметри, які впливають на якість висікання.

Комбінований привод пристрою для обрізування книжково-журнальних блоків

У статті проведено кінематичний аналіз комбінованого приводу пристрою для обрізування книжкових блоків. Технічні швидкості потокового виробництва книжкових та журнальних блоків можна збільшити за рахунок удосконалення безупинних процесів обрізування. За рахунок технологічного процесу зрізування корінця книжкового блока визначеними частинами суттєво зменшуються технологічні навантаження на механізми привода. Оптимальний вибір траєкторії руху різальних інструментів створює передумови для збільшення швидкісних характеристик потокових ліній.

Метою даного дослідження є проведення попереднього кінематичного аналізу пристрою для обрізування книжкових та журнальних блоків, що має комбінований кривошипний привод.

Проведений геометричний аналіз механізму дозволяє перейти до визначення технологічних навантажень на його вузли. Введення в комбінованому механізмі додаткових ланок шарнірно з’єднаних, дозволяє здійснити послідовно-поступове зрізування площини корінця книжкового блока. Модернізований привод надає дисковим ножам програмовану траєкторію руху.

Вибір оптимальних кінематичних параметрів та траєкторії різу буде залежати від співвідношення частоти обертання приводного кривошипа та швидкості транспортування книжкових блоків.

Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни

Статтю присвячено нагальній потребі зосередити зусилля медіафахівців та мережевих активістів коло погодження режиму застосування в медіа будь-якої ідеологічно маркованої «лексики минулого» для описування сучасних подій і явищ. З цією метою пропонується поширити в українську актуальну медіапрактику донедавна суто внутріредакційного засобу дотримання медіагігієни — протоколів погодження лексики. Вони є дієвим засобом нормалізовувати український медіадискурс за умов неконвенційного російсько-українського воєнного протистояння і, відповідно, активації військових засобів інформаційно-смислового впливу на Україну через медіа.

Авторська редакція

Здійснено спробу виокремити й охарактеризувати основне коло проблемних питань, пов’язаних з авторським редагуванням. Узагальнено позитивний та негативний досвід побутування друкованих матеріалів в авторській редакції.

Удосконалення методу розрахунку ризиків для здоров’я працівників гранітних кар’єрів

Гірництво - Срд, 11/15/2017 - 00:00

Проведено удосконалення методики визначення канцерогенного та не канцерогенного ризиків для здоров’я працівників кар’єрів. Здійснено оцінку токсичності ґрунтів на прилеглій до відвалу гранітного кар'єру території з використанням рослинних біотесторів. Визначено за результатами ростового тесту фітотоксичний ефект, в результаті чого доведено, що відвал впливає на забрудненість грунтів за визначеною залежністю

RESEARCH OF ENERGETIC BALANCE OF THE HYDRAULIC SYSTEM WITH FIXED DISPLACEMENT PUMP AND PRESSURE RELIEF VALVE

Машинобудування - Втр, 11/07/2017 - 00:00

It was analyzed the basic schematics implementing energy level of industrial hydraulic systems. It was considered the structure and composition of the hardware system of fixed displacement pump and pressure relief valve with manual control. It was carried out a study of the energy balance of the hydraulic system of fixed displacement pump and pressure relief valve at 5 possible positions opening cross-section of adjustable throttle valve. For each of the provisions specified size and power consumption efficiency, as well as the value of energy loss of the hydraulic system. It is established distribution of energy losses between the actuator, pump, throttle valve and pressure relief valve under different operating conditions selected hydraulic system. The change in energy efficiency and the efficiency of the hydraulic system was determined under different operating conditions. Graphs change energy balance was built throughout the range of adjustment of the hydraulic system of fixed displacement pump and pressure relief valve.

Виробництво електроенергії у світі та Україні: стан на сьогодні і розвиток в майбутньому

Машинобудування - Птн, 11/03/2017 - 00:00
Виробництво електроенергії є ключовим фактором розвитку промисловості, сільського господарства, технологій і рівня життя. Також, розвинена і потужна енергетика з різними джерелами енергії дуже важлива для незалежності країни. В цілому, електрику може бути отримано з: 1) невідновлюваних джерел енергії, таких як вугілля; природний газ; нафту; і атомна енергія; і 2) поновлюваних джерел енергії, таких як гідроенергетика; біомаса; вітряна, геотермальна, і сонячна енергії; і енергія припливів і хвиль. Однак основними джерелами для виробництва електроенергії в світі є: 1) теплова енергія - переважно вугілля (~ 40%) і природний газ (~ 23%); 2) «потужні» гідроелектростанції (~ 17%); і 3) ядерна енергія (~ 11%). Для решти виробництва електроенергії використовується нафту (~ 4%) і поновлювані джерела, такі як біомаса, вітер, геотермальні і сонячні станції (~ 5%), які використовуються в окремих країнах. Крім того, джерела енергії, такі як вітер і сонце, і деякі інші (приливні і хвильові станції), є ненадійними постачальниками електроенергії через залежність від Матері-природи. І не можуть використовуватися окремо для промислового виробництва електроенергії. Ядерна енергетика в Україні є найважливішим джерелом виробництва електроенергії в країні. В даний час українські атомні електростанції (АЕС) виробляють близько 45,5% всієї електроенергії, за якими слідують теплові станції (~ 47,6%) (вугільні 38% і газові 9,6%), а інша частина - поновлювані джерела, в основному гідроелектростанції 5,9%. Атомна енергетика базується на чотирьох АЕС (15 реакторів з водою під тиском (PWR), включаючи найбільшу в Європі - Запорізьку АЕС із загальною встановленою потужністю близько 6 000 МВт). Два з цих 15 реакторів були побудовані і введені в експлуатацію в 70-і роки, десять в 80-е, один в 90-і роки і тільки два в 2004 році. Тому на основі аналізу світових енергетичних реакторів з точки зору їх максимальної річної експлуатації (в даний час найстаріші реактори віком в 47 років) було зроблено кілька прогнозів для майбутнього атомної енергетики в світі та в Україні. На жаль, всі ці прогнози досить песимістичні. Існує ймовірність того, що близько 2030-2040 рр. переважна більшість світових реакторів і українських реакторів будуть закриті, і, зокрема, Україна може залишитися без основного і життєво важливого джерела вироблення електроенергії.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЮВАЧА РІДИНИ

Машинобудування - Птн, 11/03/2017 - 00:00
Розглянуті питання створення ультразвукових резонансних систем для реалізації способу ультразвукового розпилення в тонкому шарі. Детально розглянута фізична модель такого способу розпилення та показані можливості збільшення продуктивності подібних розпилювачів при збереженні високої якості аерозолю, що отримується. Запропонована методика розрахунку геометричних розмірів акустичної резонансної системи ультразвукового розпилювача з трубчастим вібратором. Наведені результати моделювання та експериментального дослідження ультразвукового розпилювача, які підтверджують достатню для інженерних розрахунків точність запропонованої методики. Показаний шлях подальшого можливого підвищення продуктивності ультразвукового розпилювача з трубчастим вібратором, що збуджується на основній радіальній моді коливань.

Синтез и анализ алгоритмов распознавания цифровых сигналов в условиях деформирующих искажений и аддитивных помех

Рассмотрена задача распознавания цифровых сигналов в условиях деформирующих искажений формы этих сигналов и аддитивного гауссовского шума. Для проведения синтеза алгоритмов распознавания предложена математическая модель внесения деформации для сигналов известной или случайной формы. Модель основана на введении нелинейного оператора деформации как оператора размещения с повторениями элементов исходного дискретного сигнала с добавлением аддитивной помеховой составляющей, вызванной ошибками квантования непрерывной функции деформации. Синтезированы и исследованы оптимальный, основанный на точном вычислении функций правдоподобия, и квазиоптимальный, основанный на использовании гауссовского приближения функций правдоподобия, алгоритмы распознавания. Проведено моделирование алгоритмов для различных вариантов задания деформирующих искажений в виде детерминированных функций и в виде реализаций случайной функциии. Выполнено сравнение экспериментальной вероятности ошибки с ее теоретической оценкой при различных отношениях сигнал–шум.

The Optimization of the Data Packet Length in Adaptive Radio Networks

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. Development of methods and means of the adaptive management of the radio networks bandwidth with competitive access to the radio channel.

Objective. The aim of the paper is to determine the packet length effect on the effective radio networks transmission rate with taking into account the parameters, formats, and procedures of the physical and link levels at using the MAC protocol with a rigid strategy of competitive access to the radio channel.

Methods. The goal is achieved by creating and analyzing the mathematical model of the effective transmission rate in radio networks. The model is described by the equation for the effective transmission rate, which is the function of both the probability of the conflict-free transmission of the MAC protocol and the coefficient of the data packet size deviation from the optimal for LLC protocol.

Results. It is proved that there is the optimal deviation of the data packet length for each MAC protocol traffic intensity value, which provides the most effective transfer rate. This makes the possibility for adaptive management of the radio bandwidth by applying a pre-calculated deviation of the data packet size in dependence on the traffic intensity.

Conclusions. The proposed mathematical model is the tool for calculation of both the radio bandwidth network capacity and the optimal deviation of the data packet length at adaptive management of competitive access to a radio channel with a rigid strategy at conditions of the significant fluctuation in traffic intensity.

Technology of Rock Destruction by Combined Explosion-Mechanical Load

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. Rock drilling is characterized by an energy capacity of more than 120 kWh/m3. This is due to the fact that about 90 % of the energy is expended on the “preparation” of rocks for destruction. This study proposes to combine explosive and mechanical loads to reduce specific energy consumption of rock destruction.

Objective. The aim of the paper is energy effective technology development for rock destruction by combined explosive-mechanical loads.

Methods. Analytical studies; regression analysis; math modeling; experimental research; technical and economic analysis.

Results. Specific energy decreasing for explosive-mechanical rock drilling by 4–16 % was experimentally proved.

Conclusions. As a result of the implementation of explosive-mechanical rock drilling on the created full-sized experimental device, the efficiency coefficient increased from 77 to 80 %.

Statistics Based Models for the Dynamics of Chernivtsi Children Disease

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. Simple mathematical models of contamination and SIR-model of spreading an infection were used to simulate the time dynamics of the unknown before children disease, which occurred in Chernivtsi (Ukraine). The cause of many cases of alopecia, which began in this city in August 1988 is still not fully clarified. According to the official report of the governmental commission, the last new cases occurred in the middle of November 1988, and the reason of the illness was reported as chemical exogenous intoxication. Later this illness became the name “Chernivtsi chemical disease”. Nevertheless, the significantly increased number of new cases of the local alopecia was registered almost three years and is still not clarified.

Objective. The comparison of two different versions of the disease: chemical exogenous intoxication and infection. Identification of the parameters of mathematical models and prediction of the disease development.

Methods. Analytical solutions of the contamination models and SIR-model for an epidemic are obtained. The optimal values of parameters with the use of linear regression were found.

Results. The optimal values of the models parameters with the use of statistical approach were identified. The calculations showed that the infectious version of the disease is more reliable in comparison with the popular contamination one. The possible date of the epidemic beginning was estimated.

Conclusions. The optimal parameters of SIR-model allow calculating the realistic number of victims and other characteristics of possible epidemic. They also show that increased number of cases of local alopecia could be a part of the same epidemic as “Chernivtsi chemical disease”.

Finding an Optimal Decisions’ Subset by Minimaximax Regret Criterion Regarding Instability of the Decision Function

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. A generalization of the minimax regret criterion is represented as even the best-assurance minimax regret criterion comes inconsistent under instable evaluations of decision situations.

Objective. The goal is to formulate the minimaximax regret criterion.

Methods. Unlike the classic one, the generalized regret criterion is minimaximax which operates over generalized regrets. These regrets are found from a generalized decision function which is defined on a Cartesian product of a decisions’ set, a set of states, and a set of metastates. Metastate describes instability of the decision function whose values change through a set of metastates. The instability destroys assurance of minimaxed regrets found classically, so regrets are found over a generalized decision function. For this, utility evaluations are subtracted from the utility maximized across a decision set, or the loss/risk minimized across a decision set is subtracted from loss/risk evaluations. Then regrets are minimized under uncertainty across two dimensions of states and metastates, that is they are minimaximaxed.

Results. The suggested minimaximax regret criterion allows finding an optimal decisions’ subset with not only regarding instability of the decision function, but also with reducing the initial decisions’ set more, unlike the ultimate pes-simism criterion without regrets (minimaximax/maximinimin). This especially concerns nonnegative utility matrices with many zeros.

Conclusions. A ratio of a number of optimal decisions by the without-regret maximinimin/minimaximax to a number of optimal decisions by the minimaximax regret criterion decreased by 1 can be interpreted as a gain of applying the represented minimax regret criterion generalization. This gain fundamentally depends on whether sets of decisions, states, and metastates are finite or not. If they all are finite, then the gain depends on values in a three-dimensional regret matrix and its dimensions. It is surprising but the gain may be negative, that is finding regrets may come non-effective.

Effect of Fluid Viscosity on Noise of Bileaflet Prosthetic Heart Valve

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. Numerical simulation and experimental research have been used as powerful tools to understand and predict the behavior and mechanics of the operation of natural heart valves and their prostheses in natural and patho­logical conditions. Such studies help to evaluate the effectiveness of the valves, their design and the results of surgical procedures, to diagnose healthy and impaired function of the heart valves. There is an actual problem in creating more reliable methods and tools for the operation diagnostics of mechanical heart valves.

Objective. The aim of the research is to investigate the effect of fluid viscosity on the hydroacoustic characteristics of jets that flow from a semi-closed and open mechanical bileaflet heart valve. To study the possibility of using hydro­acoustic measuring instruments as diagnostic equipment for determining the working conditions of the bileaflet pro­sthe­tic heart valve.

Methods. The experimental research was carried out by means of hydroacoustic measurements of the hydrodynamic noise in the near wake of the side and central jets of the glycerin solution and the pure water flow downstream of the prosthetic bileaflet heart valve.

Results. The effect of fluid viscosity on the hydroacoustic characteristics of the jets that flow from a semi-closed and open mechanical bileaflet heart valve has been experimentally determined. Integral and spectral characteristics of the hydrodynamic noise of jets of the glycerin solution and the pure water flow downstream of the bileaflet mitral heart valve for different fluid rate were detected.

Conclusions. In the stream conditions of pure water, the integral characteristics of the pressure field are lower than in stream conditions of the aqueous glycerin solution. As the glycerin concentration in the solution increases, increase average pressures and especially RMS pressure fluctuations. The spectral levels of the hydrodynamic noise in the near wake of the side jet of the glycerin solution are lower than for water flow in the frequency ranges from 1 to 7-8 Hz and from 100 to 1000 Hz for fluid rate 5 l/min. For higher fluid rates, the spectral components of the hydrodynamic noise in the near wake of the side jet of the glycerin solution of the semi-closed mitral valve are higher than that for the pure water. The greatest difference (1.5–1.8 times) in the spectral levels is observed in the frequency range from 10 to 100 Hz for the fluid rate 15 l/min.

Modeling Financial Risk in Telecommunication Field

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. The telecommunication field in Ukraine is dynamically developing continuously renewing its proposals for the market and consumer requirements. That is why a timely estimation of financial risks and optimization of financial expenses regarding development of new components and possible losses of clients is especially urgent problem today.

Objective. The aim of the paper is to suggest an approach for estimation of financial risks and forecasting of the client loss and optimal service time utilization based on intellectual data analysis and behavior models.

Methods. To determine the probability of customer loss the neural networks theory, gradient busting, random forest and logistic regression are used. The survival analysis models for possible client transition time to another company are developed.

Results. The best model for forecasting the clients intending for transition to another telecommunication company turned out to be the one based on gradient busting.

Conclusions. It was shown that timely estimation of financial losses, provoked by possible loss of clients, is an urgent task for intellectual data analysis. A perspective approach for optimization of the company financial resources is determining the time period related to possible loss of clients.

Method of Encoding the Output Signal of Neural Networks Models

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. A significant drawback of the technology of creating modern neural network models based on the multilayer perceptron is that when the parameters of the case studies are encoded, the expected output signal correlation with the similarity of the class standards to be recognized is not taken into account.

Objective. The aim of the paper is the development of the method for encoding the output of the case studies, which ensures the reflection of the similarity of the class standards to be recognized.

Methods. The encoding method is based on a probabilistic neural network, in which case studies the expected output signal is determined not by numerical form but by the class name to be recognized. At the same time, when recognizing, it is possible in the numerical form of the output signal of the network to show the similarity of the input image to each class that was laid in it during the training.

Results. The encoding method has been developed, which, due to the use of the probabilistic neural network, allows us to consider the similarity of the class standards to be recognized in the expected output signal of the case studies.

Conclusions. The proposed method allows reducing the number of training iterations 1.3–1.5 times to achieve a tolerable learning error within 1 %.

The Influence of Nanodispersed Modifiers on the Structure and Properties of Plasma-Sprayed Coatings

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. Currently, plasma-sprayed coatings are widely used to protect machine parts operating under conditions of high loads and temperatures, abrasive wear and exposure to corrosive media.

Objective. The aim of the paper is to improve the physico-mechanical characteristics of plasma-sprayed coatings by modification of nano-sized particles of TiO2 oxides compounds.

Methods. Experimental studies of corrosion resistance, microhardness, adhesion strength and residual stresses of plasma-sprayed coatings based on the oxide aluminum ceramic powder with the addition of nanodisperse TiO2 powder were conducted.

Results. It is found that addition of TiO2 nanodisperse modifier to the oxide aluminum ceramic powder composition leads to corrosion resistance increase 2.8 times in a 10 % hydrochloric acid solution. The adhesive strength of ceramic nanomodified coatings is increased by 15–20 %.

Conclusions. The positive influence of nanodispersed powders on the physico-mechanical and tribological characteristics of plasma-sprayed coatings is established.

Elaboration of the Thermodynamic Model of Refining the Converter Bath when Blowing through Three-Tier Oxygen Lance

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. In modern conditions, the BOP-process is the main method of mass use steel product production. At the same time, due to the shortage of high-quality charge materials, resource and energy-saving technologies are particularly relevant. To optimize the BOP-process under modern conditions, it is promising to use improved oxygen lances for top blowing in comparison with known designs.

Objective. An important stage in the development of advanced steel production technologies is obtaining information on the thermodynamic model of blowing a converter bath through a three-tier lance with the elaboration of the regularities of oxidation processes within the reaction zone of a 160-ton industrial converter.

Methods. The analysis that was carried out has a theoretical nature and is based on the definition of the influence of temperature and pressure on the regularities of oxidation processes within the reaction zones formed when oxygen jets are introduced into the volume of a metal bath, foamed slag-metallic emulsion and waste gases in the working space of the converter. As a thermodynamic parameter, the Gibbs energy was used to estimate the probability of chemical reactions. The pressure effect on the oxidation processes in the converter bath was evaluated in accordance with the Van’t Hoff formula.

Results. The thermodynamic features of oxidation processes in the 160-ton BOF bath using a three-tier lance are presented. Primary reaction zone is characterized by the occurrence of oxidation of manganese, silicon, carbon, and iron by gaseous oxygen. In the secondary reaction zone there are chemical reactions of the oxidation of silicon and carbon dissolved in the metal by oxygen, as well as the reduction of iron oxide by carbon. The presence or absence of a slag phase on the melt surface practically does not affect the occurrence probability of chemical transformations within the boundary of primary and secondary reaction zones. The additional secondary oxygen jets are characterized by oxidation of the oxide components of the slag and gas phases.

Conclusions. During the research it was clarified the thermodynamical model of the oxidation processes in primary and secondary reaction zones, that were formed due to the interaction of 160-ton BOF bath with the supersonic and sonic oxygen jets flowing out of the separate groups of nozzles (of Laval and cylindrical shapes) of top three-level oxygen lance.

Structure and Mechanical Properties of Powdered Quasicrystalline Al94Fe3Cr3 Alloy Consolidated by Quasi-Hydrostatic Compression

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. Quasicrystalline Al-based alloys belong to the class of the state-of-the-art metal materials for the application in light engineering constructions, primarily in aviation and the motor transport industry. These materials are commonly made in the form of powders, which is due to the high productivity of powder metallurgy methods. Therefore, the powder consolidation methods are of great importance in the production of products, which is associated with certain difficulties, and consequently, they should be chosen considering not only the quasicrystals’ propensity to brittle fracture but also the metastable nature of the quasicrystalline phases. Certain possibilities in this direction are provided by the quasi-hydrostatic compression method, which can provide a non-trivial combination of strength and ductility properties of materials.

Objective. The aim of the paper is to investigate the effect of high pressure under quasi-hydrostatic compression on the formation of structure, phase composition and mechanical properties of the quasicrystalline Al94Fe3Cr3 alloy.

Methods. 40 μm Al94Fe3Cr3 alloy quasicrystalline powder was fabricated by water-atomisation technique. Consolidation of quasicrystalline powder was performed by quasi-hydrostatic compression technique in high-pressure cells at room temperature at a pressure of 2.5, 4, and 6 hPa. Structure, phase composition and mechanical characteristics of Al94Fe3Cr3 alloy were performed by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction andmicromechanical tests.

Results. Using the phase X-ray analysis and SEM, the content of the quasicrystalline icosahedral phase (i-phase) in the Al94Fe3Cr3 alloy structure was completely preserved after its consolidation at different pressures (2.5, 4, and 6 hPa) under quasi-hydrostatic compression at room temperature. Despite the high pressure applied in the consolidation process, the morphology of quasicrystalline phase particles located in the a-Al deformed matrix solid solution remains unchanged. The mechanical properties of the alloy exceed the similar characteristics of the alloy consolidated by warm extrusion.

Conclusions. Consolidation of the Al94Fe3Cr3 alloy powder under quasi-hydrostatic compression allows for the complete conservation of metastable quasicrystalline i-phase particles in the aluminum matrix, which provides the highest values of strength properties together with sufficient ductility for application in the engineering practice.

Oxidation Resistance of Medium-Carbon Heat-Resistant Cr-Al Steels in Extreme Conditions

Наукові вісті - Втр, 10/31/2017 - 00:00

Background. From the analysis of exploitation of heat-resistant details of thermal power and metallurgical equipment, it was found that the basic characteristic of metallic materials working under extreme conditions is oxidation resistance. However, the choice of materials for work in the conditions of high temperatures and aggressive environments should be made taking into account not only its oxidation resistance but also the possibility of this material to work long time in the conditions of thermal cycling without being damaged, thus thinking about its heat-resistance. Consequently, it is tremendously important to determine the oxidation resistance of iron-based alloys in extreme conditions depending on the presence of main elements – chrome and aluminium – in their content on the basis of study of formation processes on the item surface of high-quality protective oxides films.

Objective. The aim of the paper is to establish the selection rules of heat-resistant iron-based alloys for work in extreme conditions depending on temperatures and aggressive environments and to accumulate some information on their oxidation resistance for the creation of a database and development of methodology how to forecast special properties of alloys.

Methods. Models with 10 mm in diameter and 20 mm in length were tested in a tubular stove at the temperature of 1200 and 1250 °C during 100 hours. Oxidation resistance was determined by a weight method. Phase composition and structure were explored by modern X-ray structural and metallographic methods.

Results. Processes and mechanisms of formation of oxide scale in the conditions of exploitation of items under the temperature 1250 °C in different aggressive environments are established. The optimum boundaries of concentration of basic chemical elements – chrome and aluminium – in heat-resistant alloys for work in extreme conditions depending on temperatures and environments are determined. A database for development of methodology for forecasting of the special properties of Cr-Al steels depending on their chemical composition is created.

Conclusions. Optimal concentration of chrome in heat-resistant Cr steels for work of items at temperatures up to 1100 °C can be considered 25–30 %. To provide high oxidation resistance of items working at temperatures up to 1250 °C in aggressive gas environments, the concentration of Cr in a metal should be within the limits of 25–30 %, and aluminium – from 2.0 to 3.5 %, the relation [% Cr]/[% Al] = 7–10 must be executed. Various gas environments differently effect on oxidation resistance of steels. At the temperatures of 1200 °C items in the water steam environment oxidize faster, and slower in the carbon dioxide environment.

Сторінки