Український журнал медичної техніки і технології

URL: ?
Про журнал
д.мед.н., професор В.Б. Максименко / ММІФ